COVID-19 DISTRESO TERMOMETRAS: VISUOMENĖS APKLAUSA

Informuoto asmens sutikimo forma
IASF versija 2 | parengimo data 2020 rugsėjo 7

 

APIE TYRIMĄ

Tyrėjų grupė: COVID-19 distreso termometras, tai Lietuvos Mokslo Tarybos finansuojamas mokslinis-taikomasis tyrimas, atliekamas mokslininkų iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), bendradarbiaujant su IT partneriais – UAB “ProIT”.

Tyrimo tikslas ir eiga: Tyrimo metu atliekamas nuotolinis Lietuvos žmonių emocinės sveikatos monitoravimas COVID-19 pandemijos metu. Vertinama žmonių emocinės sveikata ir su COVID-19 susijusios informacijos poveikis psichinei žmogaus būsenai. Tai, kad pandemija veikia mūsų emocinę sveikatą yra akivaizdu, tačiau mokslininkai nori suprasti ir įvertinti, koks iš tiesų yra šios krizės poveikis Lietuvos žmonėms. Tyrimo metu planuojama apklausti apie 1000 pilnamečių Lietuvos Respublikos piliečių ir siekiama identifikuoti svarbiausias su COVID-19 susijusias psichikos sveikatos problemas Lietuvoje, taip pat nustatyti informacijos viešojoje erdvėje poveikį emocinei žmonių sveikatai.

Tyrimas įgyvendinamas nuotoliniu būdu, pasitelkiant trumpųjų žinučių (SMS) ir interneto apklausos platformas. Asmenys, norintys dalyvauti tyrime atsako į klausimus nuotoliniu būdu jiems parankiausia forma – SMS ir/arba internetinėje platformoje. SMS platformoje pateikiama sutrumpinta apklausos forma, užpildę ją dalyviai gauna rekomendacijas ir gali tęsti išsamesnį vertinimą jungdamiesi prie internetinės platformos. Tuo tarpu užpildyti išplėstinę apklausą internetinėje platformoje trunka apie 20 minučių. Asmeniui sutikus, tyrėjai prašo anketą pakartotinai užpildyti po 4 savaičių.

Dalyvavimas tyrime ir pasitraukimas iš jo: Dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir neatlygintinas. Jūs galite neatsakyti į bet kuriuos anketos klausimus ir/arba pereiti prie kito klausimo. Bet kuriuo metu tyrimo dalyvis gali sustabdyti apklausą, suteikiant galimybę vėliau grįžti ir tęsti tyrimą arba visai pasitraukti iš tyrimo siunčiant SMS žinutę „STOP“, pasirinkus nuorodą „pasitraukti iš tyrimo“ internetinėje platformoje arba kreipiantis į tyrėjus el. paštu. Atkreiptinas dėmesys, kad duomenys, kuriuos asmuo suteikė iki pasitraukimo iš tyrimo nėra naikinami, tačiau naudojami tik apibendrinti duomenys tyrimo numatytais moksliniais tikslais.

Nauda tiriamajam ir galimas diskomfortas: Tyrimo dalyviams suteikiama galimybė savarankiškai, anonimiškai ir konfidencialiai atpažinti galimas savo emocinės sveikatos problemas pasitelkiant klinikinėje praktikoje ir moksliniuose tyrimuose patikrintus savižynos klausimynus. Atsakius į klausimus respondentams išsiunčiamas atsakymas su rekomendacijomis ir įžvalgomis dėl jo/jos emocinės sveikatos. Pabrėžtina, kad tai nėra savidiagnostikos instrumentas, o pateikiamos rekomendacijos nėra diagnozė.

Yra nedidelė galimybė, kad atsakinėdamas(-a) į klausimus Jūs patirsite psichologinį diskomfortą (pvz., padidėjusį nerimą, liūdesį, blogą nuotaiką). Tokiu atveju, jeigu tyrimo metu pasijusite labai blogai, rekomenduotina kreiptis į specialistus. Bendrus psichologinės pagalbos specialistų kontaktus galite rasti čia: www.socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/emocine-psichologine-pagalba-telefonu. Emocinė paramos linija 1809, Sutikdamas dalyvauti šiame tyrime Jūs suprantate, kad tyrėjai negali pasiūlyti konkrečios pagalbos ar asmeninės konsultacijos.

Tyrimas vykdomas anonimiškai ir konfidencialiai: tyrimas vykdomas anonimiškai, todėl Jūsų asmeninė informacija (vardas, pavardė, gimimo data, etc.) tyrėjams liks nežinoma, išskyrus Jūsų kontaktinę informaciją (telefono numerį ir/ar el. pašto adresą), kuri būtina jungiantis prie tyrimo platformų. Jūsų kontaktinė informacija bus saugoma atskirai nuo anketos rezultatų. Tyrimo metu surinkta demografinė informacija, psichologinio įvertinimo duomenys, tyrimų rezultatai ir kita informacija bus užkoduota, suvedama į duomenų bylas ir saugoma skaitmeniniu formatu, slaptažodžiu apsaugotose duomenų saugyklose, padidinto saugumo serveryje. Prieiga prie šių duomenų bus suteikta tik tyrėjų grupei. Tyrėjai įsipareigoja imtis visų būtinų priemonių, kad Jūsų duomenys būtų naudojami tik šio mokslinio tyrimo tikslais ir nebūtų preinami tretiesiems asmenims.

Pasibaigus tyrimui skaitmeniniai duomenys bus perduoti saugoti VDU ir galės būti toliau naudojami projekto partnerių atliekamuose tyrimuose, laikantis duomenų apsaugos ir konfidencialumo reikalavimų. Kitiems vartotojams galės būti perduoti tik tokie duomenys, iš kurių neįmanoma identifikuoti tiriamųjų tapatybės. Rizika duomenų saugumui yra minimali. Duomenys bus išlaikyti ne trumpiau nei penkerius metus. Duomenų valdytojas – Vytauto Didžiojo universitetas, įm. k.:111950396, Adresas: K. Donelaičio g. 58, 44248, Kaunas.

Bioetikos komiteto leidimas tyrimui atlikti: leidimą tyrimui atlikti išdavė Kauno regioninis biomedicininių tyrimų etikos komitetas. Adresas: A. Mickevičiaus 9, Kaunas; el. paštas: kaunorbtek@lsmuni.lt; tel. nr.: +370 689 82 592

Tyrėjų kontaktinė informacija:

Tyrimo užsakovo atstovas

Dr. Inesa Bunevičienė (projekto vadovė ir vyresnioji mokslo darbuotoja),  Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos katedra, El. paštas: inesa.buneviciene@vdu.lt, Tel.: +370 37 327891

Dr. Adomas Bunevičius (tyrėjas ir vyriausiasis mokslo darbuotojas), Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Neuromokslų institutas, El. paštas: adomas.bunevicius@lsmuni.lt

Sutikdamas/-a dalyvauti tyrime Jūs patvirtinate, kad:

  • Jūs supratote Jums pateiktą informaciją;
  • dalyvavimas tyrime yra savanoriškas ir sutikimą dalyvauti duodate laisva valia;
  • supratote, jog galite kontaktuoti su tyrėjais el. paštu ir užduoti jiems klausimus, susijusius su tyrimu;
  • supratote, jog Jūs galite bet kada pasitraukti iš tyrimo;
  • leidžiate savo asmens duomenis naudoti ta apimtimi ir būdu, kaip nurodyta asmens sutikimo formoje.