Apklausa

COVID-19 distreso termometras, tai Lietuvos Mokslo Tarybos finansuojamas mokslinis-taikomasis tyrimas, atliekamas mokslininkų iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU), bendradarbiaujant su IT partneriais – UAB “ProIT”. Tyrimo metu vertinamas su COVID-19 susijusios informacijos poveikis emocinei būsenai.

Tyrimo dalyviams suteikiama galimybė savarankiškai, anonimiškai ir konfidencialiai atpažinti galimas savo emocinės sveikatos problemas pasitelkiant klinikinėje praktikoje ir moksliniuose tyrimuose patikrintus savižynos klausimynus. Atsakius į klausimus respondentams išsiunčiamas atsakymas su rekomendacijomis ir įžvalgomis dėl jo/jos emocinės sveikatos. Pabrėžtina, kad tai nėra savidiagnostikos instrumentas, o pateikiamos rekomendacijos nėra diagnozė.

Informuoto asmens sutikimo forma

Sukurta ir ištestuota personalizuota bei išmaniosiomis/mobiliosiomis technologijomis paremta su COVID-19 pandemija susijusių ir/ar jos sukeltų psichikos simptomų vertinimo sistema. Tyrimui gautas Bioetikos komiteto leidimas. Panaudojant sistemą atliekamas automatizuotas psichinės sveikatos vertinimas pasitelkiant validizuotus ir įrodymais grįstus vertinimo metodus ir algoritmus. Asmenims suteikiama informacija apie jų rezultatus, remiantis aktualiomis rekomendacijomis. Rezultatai ir rekomendacijos.